Choose language

Aineelliset hyödykkeet - Mitä ovat aineelliset hyödykkeet?

Aineellisilla hyödykkeillä tarkoitetaan tavallisimmin jotain kiinteää omaisuutta.

Aineellisilla hyödykkeillä tarkoitetaan seuraavia asioita: Kiinteistöomaisuus; muun muassa rakennukset, rakentamattomat maa- ja vesialueet, kiinteistöjen vuokraoikeudet sekä kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet. Muita aineellisia hyödykkeitä ovat mm. atk-laitteistot, muut toimistokoneet ja -kalusto, taide-esineet, rahakokoelmat, ajoneuvot sekä kiinteistöjen hoitoon tarkoitetut koneet ja laitteet.

Liittyvät sanat