Choose language

ALV - Mikä on ALV?

Arvonlisävero (ALV) on kulutusvero, jonka kohdistuu tuotteiden ja palveluiden kulutukseen.

Arvonlisävero (ALV) on kulutusvero, jonka kohdistuu tuotteiden ja palveluiden kulutukseen. Yritystoimintaa harjoittava yrittäjä, eli pääsääntöisesti myyjä perii arvonlisäveron ostajalta, tavaran tai palvelun myynnin yhteydessä. Yleinen arvonlisäverokanta on 24 % (tilanne vuonna 2018), muita arvonlisäverokantoja ovat 14 % mm. elintarvikkeista ja 10 % mm. henkilökuljetuspalvelut, kulttuuripalvelut ja kirjallisuus. Vuosien varrella on toteutettu hallituksen toimesta arvonlisäveroprosenttien laskemisia ja nostamisia. Arvonlisäveron käännetystä käsittelystä säädetään esim. AVL 8 c §:ssä.