Choose language

Äänetön yhtiömies - Mikä on äänetön yhtiömies?

Äänetön yhtiömies toimii kommandiittiyhtiössä. Hänen vastuunsa rajoittuu sijoittamaansa pääomaan, eikä äänetön yhtiömies osallistu yhtiön hallintoon, mikäli asiasta ei ole yhtiösopimuksessa erikseen sovittu.

Äänettömän yhtiömiehen tulee sijoittaa panoksensa rahana tai rahanarvoisena omaisuutena. Laissa ei määritellä panoksen alarajaa, mutta sen tulisi olla sen suuruinen, että sillä on todellista merkitystä yhtiön toiminnalle. Vastuunalainen yhtiömies sen sijaan vastaa yhtiön veloista ja sitoumuksista koko omaisuudellaan, mutta samalla myös päättää yhtiön toiminnasta.

Liittyvät sanat