Choose language

Bruttotulos - Mikä on bruttotulos?

Myyntikatteessa näkyy erotus myyntihinnan ja ostohinnan välillä, mikä osoittaa, kuinka paljon ansaitset tuotteesta.


Myyntikatteen laskeminen
Myyntihinta - tuotteiden hinta = myyntikate euroina

Kun myyntikate lasketaan prosentteina, se on aina alhaisempi kuin marginaali, koska bruttovoitto perustuu myyntihintaan, kun taas myyntisaatava perustuu tavaroiden kustannuksiin.

Tavaroiden myyntihinta -ja kulut eivät kuulu arvonlisäveron piiriin. Rekisteröimättömät yritykset voivat käyttää ostohintaa, johon sisältyy arvonlisävero.

Myyntikatteen laskeminen prosentteina
Myyntikatteen prosentti lasketaan seuraavalla tavalla:
(Brutto / myyntihinta) x 100 = myyntisaatava %

Esimerkki myyntikatteen laskemisesta:

Myyt television. Myyntihinta on 1000 Eur ja ostohinta on 500 Eur
1000 - 500 = 500 myyntisaatava on 500 eur.

Jos haluat laskea bruttotuloksen prosentteina, laskelma näyttää tältä:
(500/1 000) x 100 = 50 = myyntisaatava on 50%

Liittyvät sanat