Choose language

CSV-tiedosto - Mikä on CSV-tiedosto?

CSV (lyhenne sanoista comma-separated values) on tiedostomuoto, joka mahdollistaa  yksinkertaisten taulukkomuotoisten tietojen tallentamisen tekstitiedostoon.

CSV on toteutukseltaan tekstitiedosto, jonka taulukkorakenteen eri kentät on eroteltu toisistaan pilkuilla ja rivinvaihdoilla.

CSV on tiedostoformaatti, jonka mukaisia tiedostoja voidaan hyödyntää esimerkiksi datan tallentamisessa ja datan siirtämisessä toiseen tietokoneohjelmaan. CSV-tiedostoja voidaan käyttää esimerkiksi yksinkertaisena datan arkistointimuotona. Lisäksi niitä voidaan tuottaa yksinkertaisesti tietokannan sisältämästä datasta ja avata taulukkolaskentaohjelmassa.