Choose language

Hallinnointiperiaate - Mikä on hallinnointiperiaate?

Hallinnointiperiaatteella tarkoitetaan sitä, miten osakeyhtiö on määräysvallassa ja omistuksessa. Hyvä omistajaohjaus on edellytys terveille markkinoille. Englanniksi käytetään termiä corporate governance.