Choose language

Hankintameno - Mikä on hankintameno?

Hankintameno tarkoittaa sitä arvoa, jolla omaisuus on omistukseen hankittu.

Omaisuuden hankintamenona pidetään lähtökohtaisesti sitä arvoa, jolla verovelvollinen on omaisuuden omistukseensa hankkinut. Omaisuuden hankintamenoksi katsotaan myös menot, jotka johtuvat verovelvollisen omistusaikanaan tekemistä perusparannuksista.

Mikäli omaisuus on saatu lahjana tai perintönä, hankintamenoksi katsotaan se arvo, joka omaisuudelle on perintö- ja lahjaverotuksessa määrätty. Osakkeisiin ja osuuksiin sovelletaan omaa laskutapaansa.

 

Hankintameno-olettama

Hankintameno-olettama tarkoittaa määrättyä prosenttiosuutta tietyn omaisuuden arvosta. Hankintameno-olettamaa tarvitaan luovutusvoittoa eli myyntivoittoa laskettaessa. Kyse on siitä, että myydystä omaisuudesta on maksettava veroa siltä osin, kun siitä on saatu voittoa. Voitto lasketaan vähentämällä saadusta myyntisummasta voiton hankkimisesta aiheutuneet kustannukset eli hankintahinta ja myynnistä aiheutuvat kulut.

Hankintameno-olettama on 20 % omaisuuden luovutushinnasta, jos kyseinen omaisuus on ollut luovuttajalla alle 10 vuotta. Mikäli omaisuus on omistettu tätä kauemmin, hankintameno-olettama on 40 % luovutushinnasta. Voiton hankkimisesta aiheutuneita kuluja ei hankintameno-olettaman lisäksi saa vähentää.