Choose language

Inflaatio - Mikä on inflaatio?

Inflaatio tarkoittaa rahan arvon laskemista ja yleisen hintatason nousua.

Inflaatio tarkoittaa rahan arvon laskemista ja yleisen hintatason nousua. Inflaation myötä rahan ostovoima alenee, joten samalla rahamäärällä ei saa enää ostettua yhtä paljon tuotteita, palveluita tai työtä kuin aiemmin, ja rahamääräiset säästötkin menettävät arvoaan. Toisaalta reaaliomaisuuden eli esimerkiksi kiinteistöjen nimellinen arvo kasvaa. Inflaation vastakohta on deflaatio eli hintatason lasku. Stagflaatioksi kutsutaan sellaista tilannetta, jossa yhdistyvät korkea inflaatio ja taantuma.

Liittyvät sanat