Choose language

Jälkiperintä - Mitä on jälkiperintä?

Jälkiperintä on eräs perimisen muoto, jonka tarkoituksena on huolehtia, ettei velka vanhene.

Vapaaehtoisen perinnän jälkeen voidaan siirtyä myös jälkiperintään, jos velallisen luottotietojen tarkistuksen yhteydessä on havaittu, ettei velallisella ole tällä hetkellä maksukykyä suorittaa saatavaa edes ulosottoviranomaisten toimien aikana. Jälkiperinnän aikana huolehditaan siitä, että velka ei pääse vanhenemaan. Samalla seurataan säännöllisesti velallisen maksukyvyn kehittymistä.