Choose language

Käypä arvo - Mitä tarkoittaa käypä arvo?

Käypä arvo on osakeanalyysissä se hinta, jonka analyytikko arvioi yrityksen todelliseksi tai potentiaaliseksi hinnaksi.

Käypä arvo (englanniksi fair value) on osakeanalyysissä se hinta, jonka analyytikko arvioi yrityksen todelliseksi tai potentiaaliseksi hinnaksi. Mikäli markkinahinta on selvästi alhaisempi, on osakkeella analyysin perusteella nousuvaraa ja se voi siten olla kiinnostava ostokohde. Yleisemmin käypä arvo viittaa esimerkiksi verotuksessa kohteen todennäköiseen myyntihintaan eli markkina-arvoon.