Choose language

Kotitalousvähennys - Mikä on kotitalousvähennys?

Kotitalousvähennys on Suomessa valtion- tai kunnallisverosta tehtävä verovähennys, joka koskee kotitalouksia.

Ostaessasi palveluja kotiin tai vapaa-ajanasunnolle voit vähentää osan kuluista verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Saat vähennystä tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä, kunnossapito- ja perusparannustyöstä sekä tietotekniikan asennus- ja neuvontapalveluista.

Kotitalousvähennystä on haettava itse. Teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset tai palkat ja palkan sivukulut tulee ilmoittaa esitäytetyssä veroilmoituksessa. Verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta, ja työn teettäjä saa hyödyn veronpalautuksena.

 

Kotitalousvähennyksen määrä

Vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta. Vähennys koskee ainoastaan työn osuutta, ei esimerkiksi materiaaleja. Kotitalousvähennyksenä voit vähentää 50 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksamastasi työkorvauksesta tai 20 prosenttia maksamastasi palkasta sekä palkan sivukulut. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2018 on 2 400 euroa vuodessa. Vähennys on henkilökohtainen.