Choose language

Kuluttajaperintä - Mitä tarkoittaa kuluttajaperintä?

 

Kuluttajaperinnällä tarkoitetaan saatavan perimistä yksityishenkilöltä. Kuluttajaperintä on tarkasti säänneltyä perintälaissa (Laki saatavien perinnästä).