Choose language

Maksusopimus - Mikä on maksusopimus?

Maksusopimus tarkoittaa sopimusta velan maksamisesta useammassa erässä viivästyskorkoineen ja kuluineen.

Maksusopimus tarkoittaa sopimusta velan maksamisesta useammassa erässä viivästyskorkoineen ja kuluineen. Maksusopimus on vapaaehtoinen ja kuluttajan kannalta paras mahdollinen velkajärjestely silloin, kun ei pysty maksamaan velkojansa saatavia. Se ehkäisee maksuhäiriömerkintöjä luottotietorekistereissä sekä perinnän siirtymistä oikeudellisen perinnän toimenpiteisiin.

Maksusopimus on hyvä laatia niin pian kuin mahdollista, mikäli ei pysty suoriutumaan laskuistaan tai veloistaan. Mitä pidemmän aikaa lasku on maksamatta, sitä suuremmat viivästyskorot ja muut käsittelykulut sille kertyvät. Maksusopimuksen voi tehdä vapaaehtoisen perinnän kaikissa vaiheissa. Se on velkojalle hyvä signaali siitä, että maksamaton saatava on hoidossa.

Myös ulosottoviranomaisen kanssa voi solmia maksusopimuksen, jos velka on jo ehtinyt siirtyä ulosottoon eli oikeudellisen perinnän vaiheeseen. On kuitenkin huomioitava, ettei maksusopimus vaikuta ulosottoperusteen vanhentumiseen.

Maksusopimukseen viitataan myös käsitteillä maksusuunnitelma, velkajärjestely ja velkasovinto.