Choose language

Maksuvaatimus - Mikä on maksuvaatimus?

Maksuvaatimus on perintätoimiston laatima kirjallinen perintäkirje.

Maksuvaatimus eroaa maksumuistuksesta kahdella tavalla: Ensinnäkin maksuvaatimuksen lähettää perintätoimisto, kun taas maksumuistutuksen lähettää velkoja itse tai perintätoimisto velkojan asiamiehenä. Lisäksi maksuvaatimus tarkoittaa varsinaisen perinnän alkamista. Maksuvaatimus on määrämuotoinen perintäkirje ja oikeudellisen perinnän aloittamisen edellytys.

Perintätoimiston laatimassa maksuvaatimuksessa on mainittava velkojan nimi ja osoite, saatavan peruste, saatavan pääoma, korko, viivästyskorko ja perintäkulut sekä vaadittu kokonaissumma eräpäivineen.

Maksuvaatimus ja velallisen oikeudet

Maksuvaatimuksessa on ilmoitettava velallisen oikeus esittää omat huomautuksensa saatavaa koskevista tiedoista, kuten saatavan määrästä tai perusteesta. Maksuvaatimuksesta tulee siis käydä ilmi, kenelle, miten ja mihin mennessä velallinen voi osoittaa mahdolliset huomautuksensa. Usein perintätoimisto lähettää kaksi maksuvaatimusta ennen saatavan perinnän siirtymistä oikeudelliseen perintään haastehakemuksella. Maksuvaatimus ei aiheuta häiriömerkintää luottotietorekisteriin.