Choose language

Osinko - Mitä tarkoittaa osinko?

Osinko on yrityksen jakama voitto-osuus omistajilleen. Yleisimmin osinkoja jakavat osakeyhtiömuotoiset yritykset.

Osakeyhtiölain mukaan osakepääomalle voidaan maksaa tuottoa, kuten osinkoa, jos yhtiöllä on jakokelpoisia varoja eikä tuotonmaksu vaaranna yhtiön maksukykyä. Käytännössä yhtiön tulee ensin olla tuottanut voittoa, jotta osakkeenomistajille voidaan maksaa osinkoa. Yhtiön velkojat ovat osakkeenomistajiin nähden etusijalla. Varojen jako osakkeenomistajille edellyttää, että yhtiön velkojen korot ja lyhennykset voidaan hoitaa. Konkurssitilanteessa osakkeenomistajat ovat viimeisellä sijalla, kun yhtiössä jäljellä olevia varoja jaetaan.

Osinkotuottoprosentti

Osinkotuottoprosentti tarkoittaa osakkeelle maksettavan osingon määrää suhteessa osakkeen hintaan.

Liittyvät sanat