Choose language

Ostovelka - Mikä on ostovelka?

Ostovelka on ostamisesta syntynyt velka. Ostovelan vastapuoli on myyntisaaminen, joka syntyy tavaran myyjälle. Ostovelat ovat yrityksen taseessa, ja niitä seurataan kirjanpidossa, usein erityisessä ostoreskontrassa.

Liittyvät sanat