Choose language

Palkka - Mikä on palkka?

Palkaksi kutsutaan rahallista korvausta, jota työnantaja maksaa työntekijälle.

Palkka on työnantajan työntekijälle työn tekemisestä maksama rahallinen korvaus. Rahapalkan ohella tai sen sijaan voidaan palkkaa maksaa esimerkiksi luontoisetuna. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijä saa esimerkiksi puhelin-, ateria-, asunto- tai autoedun. Palkkaa saatetaan maksaa myös osakkeina tai optioina. Työnantaja maksaa palkan työntekijän pankkitilille säännöllisin väliajoin. Palkkauksen vähimmäisehdot määrää Suomessa työehtosopimus eli TES.

 

Bruttopalkka

Bruttopalkaksi kutsutaan palkkaa, josta ei ole vähennetty veroja tai muita maksuja. Kun ne vähennetään bruttopalkasta, saadaan nettopalkka.

 

Provisiopalkka

Yleisesti provisiopalkalla tarkoitetaan palkkaa, joka on sovittu määräytyväksi muun kuin työhön käytetyn ajan perusteella.

Liittyvät sanat