Choose language

Panttaus - Mitä tarkoittaa panttaus?

Panttauksella tarkoitetaan esinevakuutta, jonka velkoja saa velalliselta.

Panttauksessa annetaan velan tai velvoitteen vakuudeksi panttiesine, jolla turvataan velkojan oikeus saada suorituksensa velalliselta. Panttaus tarkoittaa siis esinevakuutta. Pantinantaja voi olla joko velallinen itse tai joku toinen henkilö. Jos pantin antaa velallisen puolesta toinen henkilö, käytetään käsitettä vierasvelkapanttaus.

Liittyvät sanat