Choose language

P/B-luku - Mikä on P/B-luku?

P/B-luku (Price / Book Value) kuvaa osakkeen hinnan ja osakekohtaisen oman pääoman suhdetta.

P/B-luku ilmaisee, kuinka moninkertainen yrityksen markkina-arvo on suhteessa taseen mukaiseen omaan pääomaan. Yrityksillä, joilla oman pääoman tuotto ja kasvunäkymät ovat vaatimattomia, P/B-luvun arvo on yleensä matala. Yrityksillä, joilla oman pääoman tuotto on korkea, P/B-luku saa yleensä korkean arvon.

Tyypillisiä korkean P/B-luvun aloja ovat vähän pääomaa sitovat toimialat, kuten ohjelmistotuotanto ja konsultointi. Pääomavaltaisilla toimialoilla, esimerkiksi perusteollisuudessa, P/B-luvut ovat yleensä matalia.