Choose language

Repo - Mitä tarkoittaa repo?

Repo tarkoittaa arvopaperien myynti- ja takaisinostosopimusta eli arvopaperien myyntiä ja samanaikaista sopimusta kyseisten arvopaperien takaisinostosta tiettyyn hintaan ennalta määrättynä päivänä. Repokorko puolestaan tarkoittaa arvopaperien myynti- ja takaisinostosopimuksena tehtyyn lainaan käytettävää korkokantaa.