Choose language

Toiminimi - Mikä on toiminimi?

Toiminimen perustaminen ei edellytä erillistä perustamisasiakirjaa tai muitakaan perustamismuodollisuuksia, vaan perustamiseen riittää pelkkä ilmoitus kaupparekisteriin.

 

Toiminimen perustaminen

Toiminimen perustaminen ei edellytä erillistä perustamisasiakirjaa tai muitakaan perustamismuodollisuuksia, vaan perustamiseen riittää pelkkä ilmoitus kaupparekisteriin. Perustamisilmoitus kaupparekisteriin on tehtävissä netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Perustamisilmoitus on maksullinen.

Velvollisuutta toiminimen rekisteröimiseen ei välttämättä ole. Perustamisilmoituksen on velvollinen tekemään sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja, joka

  • harjoittaa luvanvaraista elinkeinotoimintaa
  • toimii omasta asunnosta erillisessä pysyvässä toimipaikassa (esim. liiketilassa)
  • käyttää muita apulaisia kuin aviopuolisoaan tai perheenjäsentään.

Jos ehdot eivät täyty, ei velvollisuutta toiminimen rekisteröimiseen ole. Rekisteröinti kuitenkin kannattaa, jotta yksinoikeus toiminimeen yritystoiminnan nimenä varmistuisi. Vaikka velvollisuutta toiminimen rekisteröimiselle Kaupparekisteriin ei olisikaan, saattaa esimerkiksi verolainsäädännöstä seurata velvollisuus ilmoittaa toiminnasta verottajalle. Näin on esimerkiksi silloin, jos yrittäjä on toiminnasta arvonlisäverovelvollinen.

Huomioitavaa

Yleiskielessä toiminimestä puhutaan usein tarkoittaen yksityistä elinkeinonharjoittajaa. Lainsäädännössä toiminimellä tarkoitetaan kuitenkin yrityksen nimeä yhtiömuodosta riippumatta.