Choose language

Tosite - Mikä on tosite?

Tosite tarkoittaa todistusaineistoa jostakin yrityksesi toimintaa koskevasta liiketapahtumasta. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi liiketilasta solmittu vuokrasopimus. Tavallisin esimerkki tositteesta on kuitti.

Tositteiden tarkoitus on todentaa kaikki kirjanpidosta löytyvät liiketapahtumat. Yrityksen kirjanpitoon ei voida kirjata sellaista tapahtumaa, jolle ei löydy minkäänlaista vahvistusta. Tositteiden avulla kirjanpitäjä saa tarkat, riittävät ja lain edellyttämät tiedot yrityksesi kirjanpidon laatimista varten.

Tositteen sisällön tulee olla selkeä ja yksiselitteinen. Sen sisällöstä tulee ilmetä seuraavat asiat:
  • Päivämäärä
  • Mitä ja keneltä tai kenelle on ostettu tai myyty

Maksutositteessa pitää näkyä seuraavat asiat:

  • maksaja
  • maksun saaja
  • maksun syy

Lisäksi siinä tulee esittää myös kaupan kohteena olevan tavaran/palvelun luovutusajankohta.

 

Kirjanpidon tositteiden säilytysaika

Kirjanpitolaissa mainittu tositteiden säilytysaika on vähintään kuusi vuotta verovuoden päättymisestä. Yrityksen pankkitilin tiliote lasketaan kuuluvaksi kirjanpitoaineistoon.

Yli kuusi vuotta säilytettävää kirjanpitoaineistoa ovat tilinpäätös, toimintakertomus, kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista. Nämä dokumentit on säilytettävä 10 vuoden ajan tilikauden päättymisestä lähtien.

Kirjanpitoaineistoja voi säilyttää myös sähköisesti. Tällöin on kuitenkin varmistettava se, että aineistoihin pääsee viipymättä käsiksi Suomesta käsin. Ne tulee myös voida tarvittaessa tulostaa selväkieliseen muotoon.

Liittyvät sanat