Choose language

Transaktio - Mikä on transaktio?

Taloudessa transaktiolla tarkoitetaan yksittäistä kauppaa.

Toisin sanoen se on vaihdannan järjestely, jossa hyödykkeen omistusoikeudet siirtyvät ja vastuut vaihtuvat. Tuotteen omistusoikeuksien siirron ketju voi kuitenkin poiketa merkittävästikin tuotteen logistisesta ketjusta.

Transaktiokustannukset

Transaktiokustannuksiksi kutsutaan transaktioista aiheutuvia kustannuksia, jotka koostuvat esimerkiksi markkinoiden tarjonnan selvittämisestä, vaihdannan sopimuskustannuksista ja mahdollisten ristiriitojen sovittelukustannuksista.