Choose language

Tulorekisteri - Mikä on tuloreksiteri?

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta ansio-, eläke- ja etuustiedolle.

Tulorekisteri otettiin käyttöön vaiheittain vuoden 2019 alusta lähtien. Tulorekisteri on paikka, jonne työnantajat tai muut palkanlaskentaa hoitavat tahot ilmoittavat työntekijöiden palkkatiedot keskitetysti. Tulorekisteristä tiedot välittyvät kaikille tiedon käyttäjille.

Ilmoitus tuloreksiteriin on tehtävä viimeistään viiden päivän kuluttua palkanmaksusta. Useista palkanlaskentaohjelmista on suora yhteys tulorekisteriin, jolloin tietojen lähettäminen onnistuu helposti. Jos palkanlaskentaohjelmassa ei ole Tulorekisteriyhteyttä, tulee tiedot syöttää käsin.