Choose language

Työeläkemaksut - Mitä ovat työeläkemaksut?

Työeläkemaksut ovat maksuja, joilla rahoitetaan työeläkkeitä.

Sekä yksityisten että julkisten alojen työnantajat ja työntekijät maksavat työntekijän palkasta perittäviä lakisääteisiä työeläkemaksuja. Myös yrittäjien ja maatalousyrittäjien on  maksettava eläkevakuutusmaksut työtuloistaan.

Eläkemaksujen perusteet ja vahvistetut maksuprosentit vaihtelevat eläkelaeittain. Palkansaajilta peritään kuitenkin työeläkemaksua saman, iästä riippuvan maksuprosentin mukaan.

Työnantajat ilmoittavat työntekijöidensä ansiotiedot eläkelaitoksilleen ja tilittävät niille sekä työnantajien että työntekijöiden maksuosuudet. Yrittäjien on huolehdittava itse eläkemaksujensa maksamisesta omalle eläkevakuuttajalleen.

Työttömyysvakuutusrahasto osallistuu työeläkkeiden kustannuksiin omalla maksuosuudellaan. Lisäksi valtio maksaa osan merimieseläkkeiden kustannuksista sekä yrittäjien ja maatalousyrittäjien eläkemenoista osuudet, joita ei ole saatu katettua perityillä vakuutusmaksuilla.

Liittyvät sanat