Choose language

Tytäryhtiö - Mikä on tytäryhtiö?

Tytäryhtiö on yhtiö, johon konsernin emoyhtiöllä on määräysvalta.

Emoyhtiön ja tytäryhtiön yhdessä muodostamaa taloudellista kokonaisuutta siis kutsutaan konserniksi. Määräysvalta syntyy yleensä siten, että emoyhtiöllä on yli puolet äänivallasta tytäryhtiössä. Tämä äänivalta voi syntyä esimerkiksi omistuksesta, mutta myös muutoin, esimerkiksi tytäryhtiön johdossa olevan emoyhtiön edustuksen myötä.

Liittyvät sanat