Choose language

Vakiokorvaus - Mikä on vakiokorvaus?

Laki mahdollistaa 40 euron suuruisen vakiokorvauksen perimisen yritysvelalliselta yrityssaatavien perinnässä. Vakiokorvauksen vaatimisen edellytyksenä on maksun viivästyminen siten, että velkojalla on oikeus viivästyskorkoon.

Vakiokorvauksen määrä ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 40 euroa, ja velkoja on velvollinen vähentämään vakiokorvauksen määrän muista mahdollisesti vaatimistaan perintäkuluista.

Jos perinnästä velkojalle aiheutuneet todelliset kulut ylittävät vakiokorvauksen määrän, on velallinen velvollinen korvaamaan vakiokorvauksen määrän ylittävät kulut ainoastaan kussakin yksittäistapauksessa kohtuullisiksi katsottavilta osin. Vakiokorvauksen ylittäviltä osin perintäkulujen kohtuullisuutta on arvioitava kokonaisuutena. Kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon etenkin saatavan suuruus, perinnän työmäärä ja perintätehtävän tarkoituksenmukainen suoritustapa.

Perintäkulujen kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan hyvin karkeasti ottaen todeta, että viranomaisen kannan mukaan alle 100 euron kulut ovat usein kohtuullisia ja sen yli menevät kohtuuttomia, ellei perintätoimistolla ole näyttöä tavallista työläämmästä perinnästä. Perintäkulujen perusteena ei voi kuitenkaan käyttää velkojan tai perintätoimiston talousongelmista mahdollisesti johtuvia maksuvaikeuksia.