Choose language

Veronalaiset varat - Mitä ovat veronalaiset varat?

Veronalaisiksi varoiksi katsotaan eräin poikkeuksin verovelvollisen rahanarvoinen varallisuus.

Veronalaisia varoja ovat esimerkiksi verovelvollisen verovuoden lopussa omistamat kiinteistöt ja kulkuvälineet, osakkeet ja osuustodistukset, yrityksen, maa- ja metsätalouden varat sekä osuus yhtymän varoista. Veronalaisiiin varoihin ei kuitenkaan lueta esimerkiksi asuinirtaimistoa ja verottomille talletustileille tai lähdeverollisille tileille tehtyjä talletuksia. Veronalaiset varat arvostetaan varallisuuden verotusarvon mukaisesti.