Choose language

Verovuosi - Mikä on verovuosi?

Verovuodella tarkoitetaan tavallisimmin kalenterivuotta, jonka aikana saaduista tuloista veroja maksetaan.

Jos tilikautena ei ole kalenterivuosi, verovuosi on se tilikausi tai ne tilikaudet, jotka ovat kalenterivuoden aikana päättyneet. Veroa maksetaan verovuonna saadusta tulosta.

Liittyvät sanat