Choose language

Webinaari - Mikä on webinaari?

Webinaarilla tarkoitetaan verkossa toteutettavaa seminaaria.

Webinaari eli verkkoseminaari on internetissä toteutettava tapahtuma, johon sekä esiintyjät että osallistujat liittyvät omilta tietokoneiltaan paikasta riippumatta. Webinaarin hyötynä tavalliseen seminaariin verrattuna on se, että se säästää osallistujan aikaa ja rahaa, koska webinaariin voi osallistua asuinpaikkakunnasta riippumatta. Lisäksi webinaarien tallenteita voi usein katsoa myös tapahtuman jälkeen.