Choose language

Arvonlisäveron korotus on edessä 1.9.2024

Mitä arvonlisäveron korotus tarkoittaa ja miten yritysten kannattaa varautua?

Arvonlisäveron korotus on määrä tapahtua 1.9.2024. Yleisen arvonlisäveron korotus tulee olemaan 1,5 % jolloin tämän hetkinen arvonlisävero korottuu 24 prosentista 25,5 prosenttiin.

Arvonlisäveron korotus aiheuttaa päänvaivaa ohjelmistoyrityksille mutta paljon myös yrityksille itselleen.

Visma Amplio on ohjelmistotoimittajana tarpeeksi suuri voidakseen toteuttaa arvonlisäveron korotuksen pienelläkin aikataululla. Asiakkaiden ei siis tarvitse olla huolissaan korotuksesta. Ohjelmistot toimivat uudella arvonlisäverolla 1.9.2024 jälkeen.

Yrittäjän omaan toimintaan arvonlisäveron nosto voi tulla liiankin nopeasti. Fyysisiä tuotteita myyville ja erityisesti kivijalkaliikkeitä omaaville yrityksille tuotteiden uudelleen hinnoittelulle on aikaa hyvin niukasti. Kun arvonlisäveron noston aikataulu on varmistunut, kannattaa alustaviin tehtäviin ryhtyä välittömästi.

Mm. nämä asiat yrittäjän tulee huomioida arvonlisäveron muutoksessa

 1. Tuotteiden hinnoittelu ja toiminnan kannattavuus
  Tuotteiden ja palveluiden hinnat tulee tarkistaa ja varmistaa, että arvonlisäveron korotus on otettu huomioon kannattavuudessa. Näin varmistat, että liiketoimintasi pysyy kannattavana myös tulevaisuudessa. Yksittäisen edullisen tuotteen kohdalla hinnan muutos ei tunnu suurelta mutta kokonaiskuvassa voi olla suurikin menetys, jos muutosta ei oteta huomioon hinnoittelussa.

 2. Ohjelmistot
  Viimekädessä yrittäjän itsensä on varmistuttava, että ohjelmiston tarjoaja kykenee toimittamaan tarvittavat muutoksen ohjelmistoihin määräaikaan mennessä. Pahimmassa tapauksessa tämä tarkoittaa yrittäjälle ohjelmiston vaihtoa ja tuo samalla lisätyötä jo valmiiksi kiireiseen alkusyksyyn.

 3. Verosuunnittelu 
  Korotetun arvonlisäveron määrän voi vähentää verotuksessa. Yrittäjän on tärkeää hyödyntää tämä vähennysoikeus ja suunnitella verotuksensa huolellisesti, jotta ylimääräiset verokulut eivät rasita liiketoimintaa liikaa.

 4. Asiakasviestintä 
  Yrittäjän tulee informoida asiakkaita hintamuutoksista, jotka johtuvat arvonlisäveron noususta. Selkeä viestintä auttaa välttämään väärinkäsityksiä ja ylläpitämään asiakastyytyväisyyttä.

 5. Kassavirran hallinta 
  Arvonlisäveron korotus vaikuttaa kassavirtaan, joten yrittäjän on tärkeää seurata ja hallita kassavirtaa tarkasti, jotta liiketoiminnan päivittäiset kulut voidaan kattaa tehokkaasti.

Visma Amplio informoi asiakkaitaan päivitysten aikatauluista aktiivisesti. Voit siis huoleti käyttää ohjelmistojamme myös tulevaisuudessa.

Related blog posts