Choose language

Yhteisömyynti ja käännetty verovelvollisuus

Miten EU:n alueelle myydyt tuotteet ja palvelut merkitään kirjanpitoon?

Yhteisömyynti tarkoittaa tavaroiden tai palveluiden myyntiä toiseen Euroopan Unionin maahan. Yhteisömyynnin arvonlisäverokäsittely eroaa perinteisestä kotimaan sisällä tehdystä myynnistä, jonka lisäksi yhteisömyyntejä koskee erillinen ilmoitusvelvollisuus. Myös palveluiden toiseen EU-maahan tapahtuvan myynnin arvonlisäverokäsittely eroaa Suomen sisällä tehtävästä palvelukaupasta.
Perehdytään seuraavaksi aiheisiin hieman tarkemmin.

Yhteisötavaramyynnin arvonlisäverotus

Suomen rajojen sisäpuolella tehty kauppa on arvonlisäverotuksessa melko yksinkertaista: myyntilaskulle sisällytetään aina arvonlisävero, jos myyjä on arvonlisäverovelvollinen yritys. ALV peritään siis myös yritysten välisessä kaupassa.
Yhteisömyyntiin pätevät eri säännöt: tavara myydään arvonlisäverottomana käännetyn verovelvollisuuden perusteella, joka tarkoittaa sitä, että myyjän sijaan arvonlisäveron ilmoittaa ostaja. Tämä edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä:
  • Ostaja on rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi toisessa EU-maassa
  • Tavara kuljetetaan EU-maasta toiseen
Myytävä tuote on siis oltava tavara, myyjän on varmistettava, että ostaja on varmasti rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi toisessa EU-maassa (ostajan on näin ollen oltava yritys) ja myyjän on lisäksi varmistettava, että tavara kuljetetaan EU-maasta toiseen. Tavara voidaan siirtää toiseen EU-maahan joko myyjän tai ostajan järjestämällä kuljetuksella, mutta kuljetuksen tapahtuminen on todistettava joko kuljetusasiakirjoilla tai ostajan antamalla todistuksella.
Ostajan arvonlisäverovelvollisuus voidaan tarkistaa Komission internet-sivuilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=fi. Tänne syötetään ostajan ja myyjän VAT-numerot (alv-numerot) sekä jäsenvaltiot. VAT-numero muodostuu kaksikirjaimisesta maakoodista sekä 5-12 merkistä. Suomalaisen yrityksen, jonka y-tunnus on 123456-7, VAT-numero on FI1234567.

Palvelun myynti toiseen EU-maahan

Palvelun myyntiin pätevät samat periaatteet kuin tavaran myyntiin. Elinkeinonharjoittajalle tapahtuva myynti verotetaan siinä maassa, jonne ostaja on sijoittautunut. Vero ilmoitetaan tavaramyynnin tapaan käännetyn verovelvollisuuden nojalla. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin seuraavat palvelut:
  • kiinteistöön kohdistuvat palvelut, myös kiinteistönvälitys,
  • henkilökuljetuspalvelut,
  • kuljetusvälineen lyhytaikainen vuokraus,
  • kulttuuri-, viihde- ja muut vastaavat palvelut,
  • ravintola- ja ateriapalvelut ja
  • matkatoimistopalvelut.
Yleinen esimerkki palvelumyynneistä, joihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta, on sähköiset ohjelmistot tai lisenssit. Moni yrittäjä on näissä ainakin ostajan roolissa, sillä esimerkiksi Facebookilta tai Googlelta ostettuja mainontapalveluita verotetaan tällä tavoin. Näiden yritysten toimipaikka on Irlannissa, joten ostajana toimiva suomalainen yritys ilmoittaa näistä ostoista verot Suomeen.

Yhteisömyynnin kirjaaminen kirjanpitoon ja ilmoittaminen Verohallinnolle

Yhteisömyynti ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksella erillisessä kohdassa ”Tavaran myynti muihin EU-maihin”. Ilmoitettavaan arvoon sisällytetään tuotteen hinnan lisäksi myös kuljetuskustannukset, jos ne ovat olleet mukana kauppahinnassa. Palveluiden myynti taas ilmoitetaan kohdassa ”Palveluiden myynti muihin EU-maihin”.
Ilmoittaminen on helppoa, kun myynti on laskutettu Passeli Meritin kautta. Asiakkaan tietoihin lisätään muiden tietojen ohella oikea EU-maa ja asiakkaan arvonlisäverotunniste, jonka jälkeen luodaan uusi myyntilasku esim. ohjelmasta valmiiksi löytyvillä nimikkeellä ”EU-maat tav” ja ”EU-maat palvelu”. Tärkeää on siis tarkistaa, että myyntilaskulla on oikea maatieto ja laskurivillä käytetään alv-kantana 0%:a. Näin ohjelma osaa kirjata myynnin oikein pääkirjaan ja ALV-laskelmalle. Arvonlisäveroilmoitusta laatiessa kyseinen myynti siirtyy näin automaattisesti oikeaan kohtaan (”Tavaran myynti muihin EU-maihin” tai ”Palveluiden myynti muihin EU-maihin”).
Yhteisömyynti
Yhteisömyynnit ilmoitetaan lisäksi erillisellä yhteenvetoilmoituksella. Ilmoituksella eritellään myynnin arvot ostajakohtaisesti alv-tunnisteiden kera. Ilmoitus on annettava kunkin kuukauden päättymistä seuraavan kuukauden 20. päivä – eli heinäkuussa tapahtuneet myynnit on ilmoitettava elokuun 20. päivään mennessä. Toisin kuin monen muun ilmoituksen kohdalla, niin nollailmoitusta ei tarvitse antaa – eli jos jonain kuukautena ei ole lainkaan yhteisö- tai palvelumyyntejä, niin tältä kuukaudelta ilmoitusta ei tarvitse antaa.
Yhteenvetoilmoituksen voi lähettää Verohallinnolle Ilmoitin.fi-palvelussa käyttämällä Passeli Meritistä saatavaa yhteenvetoilmoituksen txt-tiedostoa tai sen voi laatia Omavero-palvelun kautta käsin. Ilmoitus on hyvin helppo täyttää ja tarvittavat tiedot siihen saa ALV-ilmoituksen tallentamisen jälkeen (Kirjanpito -> ALV-ilmoitus -> Lisää ALV-ilmoitus -> Tallenna) kohdasta Raportit -> Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus.

Lopuksi

Digitalisaatio on avannut maailmankaupan rajoja kovaa vauhtia, jonka vuoksi yhteisömyynti saattaa koskea myös pienempiä yrityksiä. Yhteisömyynti tai palvelujen myynti muihin EU-maihin eivät ole kovinkaan monimutkaisia asioita, kunhan muistaa perehtyä asiaan kunnolla ennen ensimmäisten kauppojen toteutumista. Verohallinto on tehnyt seikkaperäisemmät ohjeet yhteisömyynnistä sekä palveluiden myynnistä – näihin kannattaa ehdottomasti tutustua, jos asia tulee yrityksellenne ajankohtaiseksi.

Aiheeseen liittyvät blogikirjoitukset