Choose language

Apportti - Mikä on apportti?

Apportti tarkoittaa muuna kuin rahasijoituksena yritykseen laitettua omaisuutta.

Apportti tarkoittaa muuna kuin rahasijoituksena yritykseen laitettua omaisuutta. Apporttiomaisuutta voi olla vain omaisuus, jolla on yhtiölle taloudellista arvoa. Työsuoritusta koskeva sitoumus ei voi olla apporttiomaisuutta. Osakkeen merkintähinta voidaan maksaa apporttiomaisuutena osakeyhtiötä perustettaessa ja maksullisessa osakeannissa. Apportiksi voidaan laittaa esimerkiksi arvokkaat työvälineet ja liiketoiminnan käyttöön tuleva auto. Myös optioiden ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävät osakkeet voidaan maksaa apportilla. Lisäksi apporttia on mahdollista käyttää, kun osakepääomaa korotetaan osakepääomasijoituksella. Osakeyhtiön perustamissopimuksessa tulee olla maininta kun osakepääomaan on käytetty apporttiomaisuutta.

Liittyvät sanat