Choose language

Uusmerkintä - Mitä tarkoittaa uusmerkintä?

Uusmerkintä tarkoittaa osakeantia, jossa yhtiö antaa merkintähintaa vastaan uusia osakkeita.

Maksullinen osakeanti eli uusmerkintä tarkoittaa osakeantia, jossa yhtiö antaa merkintähintaa vastaan uusia osakkeita. Osakeannilla yhtiö pyrkii saamaan saamaan lisää omaa pääomaa toimintansa rahoittamiseen tai esimerkiksi laajentamaan osakaspiiriään.

Maksullisessa osakeannissa raha voidaan kerätä joko sekä vanhoilta että uusilta osakkeenomistajilta. Kerätty rahamäärä merkitään osakeyhtiön osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hintaa, joka uusista osakkeista yhtiölle maksetaan, kutsutaan merkintähinnaksi, emissiohinnaksi tai emissiokurssiksi. Osakkeen merkintähinta ei välttämättä ole sama kuin osakkeen nimellisarvo. Merkintähinta suoritetaan joskus rahan sijasta muuna omaisuutena eli apporttina.

Liittyvät sanat