Choose language

Arvonlisäverovelvoite - Mikä on arvonlisäverovelvoite?

Osakeyhtiön ja osuuskunnan on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi Verohallinnon rekisteriin, jos tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa (31.12.2015 saakka raja oli 8 500 euroa), eikä kyse ole arvonlisäverolain 4 luvussa tarkoitetusta arvonlisäverottomasta toiminnasta. Jos tilikausi on lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, liikevaihto muunnetaan vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa.

Mitkä myynnit lasketaan mukaan liikevaihtoon?

10 000 euron liikevaihtorajaa laskettaessa otetaan huomioon tavaroiden ja palvelujen verolliset myynnit sekä seuraavat verottomat myynnit (jotka on mainittu arvonlisäverolaissa):

  • kansainväliseen kauppaan liittyvät verottomat myynnit

  • yleishyödyllisten yhteisöjen jäsenlehtien painoksen myynti

  • verottomien vesialusten sekä niihin kohdistuvien työsuoritusten myynti

  • rahoitus- ja vakuutuspalvelujen myynnit

  • kiinteistön tai siihen kohdistuvien oikeuksien luovutukset.


Tärkeät päivämäärät:

Katso Verohallinnon sivu: https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritys_ja_yhteisoasiakkaiden_tarkeat_paivamaarat/

Liittyvät sanat