Choose language

Käyttöomaisuus - Mitä on käyttöomaisuus?

Käyttöomaisuus tarkoittaa Suomen yritysverotuksessa eräitä pysyvään käyttöön tarkoitettuja omaisuuden lajeja. Käyttöomaisuuden käsitettä käytetään elinkeinoverotuksessa.

Suomen yritysverotuksessa käyttöomaisuus tarkoittaa joitakin pysyvään käyttöön (ei luovutettavaksi) tarkoitettuja omaisuuden lajeja. 
Käyttöomaisuuden käsitettä käytetään elinkeinoverotuksessa ja sitä ovat maa-alueet, arvopaperit, rakennukset, koneet ja kalusto. 
Myös esimerkiksi erikseen luovutettavissa olevat aineettomat oikeuden kuten patentit ovat käyttöomaisuutta. Tämän lisäksi käyttöomaisuuteen luetaan soran- ja hiekanottopaikat, kaivokset, kivilouhokset, turvesuot ja vastaavat hyödykkeet.