Choose language

Liikearvo - Mitä tarkoittaa liikearvo?

Liikearvo on yrityksen taseen osa. Liikearvo merkitään aineettomaan omaisuuteen, ja se syntyy yleensä yritys­kaupan yhteydessä. Liikearvosta käytetään myös nimitystä goodwill.

Liikearvoa syntyy, kun ostaja vähentää maksamastaan hinnasta ostettavan yrityksen aineellisen omaisuuden eli kirja-arvon ja kirjaa erotuksen liikearvona taseeseen. Liikearvo pitää sisällään aineetonta omaisuutta, kuten brändeja, inhimillistä pääomaa, asiakassuhteita, synergioita tai hyvää mainetta. Liikearvoa ei kuitenkaan synny, jos kirjanpitovelvollinen itse kehittää perustamaansa yritystä siten, että sen arvo nousee taseeseen merkittyjä arvoja suuremmaksi.

 

Liikearvo kirjanpidossa

Liikearvon kirjanpitokäsittely on erilainen riippuen siitä, laatiiko kirjanpitovelvollinen tilinpäätöksensä Suomen kirjanpitolain vai kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaan. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan liikearvo aktivoidaan taseeseen. Siitä ei kuitenkaan tehdä vuosittaisia poistoja, vaan sen arvoa testataan vuosittain.

Suomen kirjanpitolaki sallii liikearvon hankintamenon  aktivoimisen taseeseen, mutta näin ei välttämättä tarvitse menetellä. Jos liikearvo on aktivoitu, sen hankintameno on poistettava suunnitelman mukaisin poistoin enintään viidessä vuodessa. Jos liikearvon vaikutusaika on tätä pidempi, voidaan myös poistot tehdä tätä pidemmän ajan kuluessa. Poistoaika saa olla kuitenkin  enintään 20 vuotta. Poistot voidaan tehdä joko tasapoistoina tai menojäännöspoistoina.

Liittyvät sanat