Choose language

Maksumuistutus - Mikä on maksumuistutus?

Maksumuistutus tai maksukehotus on velkojan tai velkojan asiamiehenä toimivan tahon toimittama kirjallinen ilmoitus siitä, ettei laskua ole maksettu eräpäivään mennessä.

Maksumuistutus tai maksukehotus on velkojan tai velkojan asiamiehenä toimivan tahon toimittama kirjallinen ilmoitus siitä, ettei laskua ole maksettu eräpäivään mennessä. Maksumuistutuksessa olevasta erittelystä käy ilmi, mihin avoimeen laskuun kyseinen huomautus liittyy. Maksumuistutuksessa on lisäksi ohjeet, joiden avulla maksamattoman saatavan voi maksaa velkojalle. Yleensä maksumuistutuksessa on myös lisäohjeet siitä, kuinka tulisi toimia, jos saatavaa ei pysty maksamaan kokonaisuudessaan maksukehotuksen ohjeiden mukaisesti.

 

Kuka voi lähettää maksumuistutuksen?

Maksumuistutuksen lähettää tavallisesti velkoja itse tai esimerkiksi velkojan asiamiehenä toimiva perintätoimisto. Mikäli velkoja huolehtii maksumuistutusten lähettämisesti itse, kannattaa huomioida, että maksumuistutuksen teho laskee, mikäli niitä lähetetään useampia. Mikäli asiakas ei siis reagoi velkojan ensimmäiseen omaan maksuhuomautukseen, kannattaa viimeistään silloin olla yhteydessä perintätoimistoon, joka huolehtii laskun perinnästä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Ulkoistamalla maksuhuomautusten lähettämisen perintätoimistolle asiakkaalle itselle jää enemmän aikaa ja varoja oman liiketoiminnan pyörittämiseen.

 

Milloin maksumuistutuksen voi lähettää?

Kuluttajalle maksumuistutuksen saa lähettää piankin laskun erääntymisen jälkeen. Laissa määritetyn 5 euron perintäkulun voi kuitenkin vaatia vain jos saatavan erääntymisestä on kulunut vähintään 14 päivää. Yritykselle maksumuistutuksen voi lähettää heti laskun erääntymisen jälkeen. Tätä ei ole määritelty erikseen perintälaissa. Tavallisesti maksumuistutus lähetetään yritykselle noin seitsemän vuorokauden kuluttua eräpäivästä.

 

Voiko maksumuistutuksesta vaatia lisäkulua?

Lain mukaan velkoja voi vaatia perinnästä aiheutuvat kohtuulliset perintäkulut. Kuluttajalle lähetystä maksumuistutuksesta voi perintälain mukaan vaatia 5 euron huomautuskuluja. Yritykseltä vaadittavasta muistutuskulusta ei ole laissa euromääräisesti määrätty.

Liittyvät sanat