Choose language

Viivästyskorko - Mikä on viivästyskorko?

Viivästyskorolla tarkoitetaan eräpäivän jälkeen kertyvää korkoa, jota velallisen on maksettava maksusuorituksen viipyessä.

Viivästyskoron tarkoituksena on hyvittää maksun saajalle maksun viivästymistä sekä ohjata myös velallista maksamaan avoin saatava eräpäivään mennessä.

Viivästyskorkoprosentti

Viivästyskorkoprosentti säädetään korkolaissa. Se on pakottava vain kuluttajakaupassa. Viivästyskorkoprosentti on tällä hetkellä 7,0 %. Yritysten ja yrittäjien kanssa voi vapaasti sopia tätä korkeammasta viivästyskorosta.

Liittyvät sanat