Choose language

Oikeudellinen perintä - Mitä tarkoittaa oikeudellinen perintä?

Oikeudellisella perinnällä tarkoitetaan perintää, jossa toimivaltaisesta käräjäoikeudesta haetaan tuomiota maksamattomalle velalle.

Oikeudellinen perintä tulee ajankohtaiseksi perintäprosessin aikana, jos velalliselta ei ole saatu suorituksia vapaaehtoisen perinnän eli kirjeperinnän aikana.

Oikeudellisella perinnällä tarkoitetaan asian edistämistä toimivaltaiseen käräjäoikeuteen, josta haetaan tuomiota maksamattomalle velalle. Oikeudellinen perintä käynnistyy sillä, että saatavasta laaditaan haastehakemus velallisen kotipaikan käräjäoikeuteen. Haastehakemuksessa esitetään tarkat tiedot avoimesta velasta sekä erittelyt tiedot jo tehdyistä perintätoimista.

Mikäli velallinen ei suorita oikeusprosessista huolimatta avointa velkaa käräjäoikeuden määrittelemiin määräpäiviin mennessä, antaa käräjäoikeus velkomustuomion, josta syntyy velalliselle maksuhäiriömerkintä. Velkomustuomion jälkeen saatavan perintä voidaan edistää ulosottoviranomaisten hoitoon. Ulosottoprosessi käynnistyy ulosottohakemuksella, johon liitetään myös käräjäoikeuden päätös mukaan. Tarvittaessa ulosottovirasto voi ulosmitata maksamatonta velkaa esimerkiksi velallisen palkkatuloista.