Choose language

Ulosmittaus - Mitä tarkoittaa ulosmittaus?

Ulosmittauksella pyritään varmistamaan perittäväksi tulleen saatavan maksaminen. Velallisen tuloja ja omaisuutta ulosmitataan niin paljon, että ulosotossa oleva velka tulee maksetuksi. Kaikki omaisuus- ja varallisuuslajit ovat lähtökohtaisesti ulosmittauskelpoisia.

Tavanomaista koti-irtaimistoa ei kuitenkaan ulosmitata. Jos velkoja on hakenut vain suppeaa ulosottoa, ulosmittaamatta jätetään omaisuus, joka jouduttaisiin muuttamaan rahaksi. Tällaisessa tapauksessa esimerkiksi kiinteistöjä ja ajoneuvoja ei ulosmitata. Tavallisimmin ulosmittaus kohdistuu velallisen palkka-, eläke- tai elinkeinotuloon.

Ulosmittavaa irtainta omaisuutta ovat esimerkiksi ajoneuvot, arvopaperit, asunto-osakkeet, veronpalautukset, pankkitalletukset ja käteinen raha. Myös kiinteää omaisuutta voidaan ulosmitata.

Useissa tapauksissa velallinen omistaa yhdessä toisen henkilön kanssa jonkin omaisuuden. Tällainen yhteisomistusesine tai yhteisesti omistettu kiinteistö voidaan tietyin edellytyksin ulosmitata kokonaan. Ennen yhteisomistusesineen myyntiä yhteisomistajalle varataan tilaisuus lunastaa velallisomistajan osuus. Jos yhteisomistaja ei käytä lunastusoikeuttaan, voidaan yhteisomistusesine myydä ulosottomenettelyssä, jolloin yhteisomistajalle palautetaan hänen osuutensa mukainen määrä myyntihinnasta.

Irtain omaisuus ulosmitataan pääsääntöisesti ennen kiinteää omaisuutta. Viimeksi ulosmitataan vakituinen asunto ja omaisuus, jota velallinen elinkeinoaan varten tai muutoin eniten tarvitsee. Velallisella on joissakin tapauksissa oikeus vaikuttaa ulosmittauskohteen valintaan osoittamalla tietty omaisuus ulosmitattavaksi.

Ulosmitattu omaisuus muutetaan rahaksi omaisuuden myynnillä. Myyntiä ei kuitenkaan aina toimiteta. Ulosmittaus voidaan toimittaa myös maksusuunnitelman vakuudeksi, jolloin myynti toimitetaan vain, jos velallinen ei maksa velkaa sovitussa määräajassa. Jos velka maksetaan, ulosmittaus raukeaa ja omaisuus palautetaan velalliselle.