Choose language

Oikeushenkilö - Mikä on oikeushenkilö?

Oikeushenkilö eli juridinen henkilö on sellainen henkilöiden tai pääomien yhteenliittymä, jolla on oikeuksia ja johon saattaa kohdistua velvollisuuksia. Oikeushenkilöt ovat oikeuskelpoisia eli ne voivat tehdä oikeustoimia ja esiintyä tuomioistuimessa.

Oikeushenkilöitä tarvitaan taloudellisen, aatteellisen tai yhteiskunnallisen toiminnan järjestämiseen. Oikeushenkilö muodostuu joko julkisyhteisöstä, kauppaoikeudellisesta tai siviilioikeudellisesta yhteisöstä. Oikeushenkilöitä voivat olla esimerkiksi valtio, kunnat, yhdistykset ja osakeyhtiöt.

Liittyvät sanat