Choose language

Y-tunnus - Mikä on Y-tunnus?

Y-tunnus eli yritys- ja yhteisötunnus on yrityksen tai yhteisön yksilöimiseen käytetty, viranomaisten myöntämä tunnus.

Y-tunnuksia hallinnoidaan Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ja verohallinnon yhteisesti ylläpitämässä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ). Y-tunnus koostuu kahdeksasta numerosta, joista viimeinen on tarkistenumero eli esimerkiksi 1234567-8. Yritys tai yhteisö eli oikeushenkilö saa Y-tunnuksen rekisteröityessään ensimmäistä kertaa joko PRH:n kauppa- tai säätiörekisteriin tai verottajan työnantajarekisteriin, ennakkoperintärekisteriin tai ALV-velvollisten rekisteriin. Yrityksellä tai yhteisöllä voi olla vain yksi Y-tunnus. Valtion laitoksilla on kuitenkin omat Y-tunnuksensa. Jos yrityksen yhtiömuoto muuttuu laissa määritellyllä tavalla, Y-tunnus pysyy ennallaan.

Yksittäiselle ihmiselle eli luonnolliselle henkilölle annetaan Y-tunnus, jos hän toimii yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Tällöin Y-tunnus on henkilökohtainen. Se ei siirry myytäessä liiketoiminta toiselle tai yritysmuodon muuttuessa.

Y-tunnus säilyy myös yritystoiminnan päätyttyä sekä oikushenkilöillä että luonnollisilla henkilöillä. Yritystoiminnan käynnistyessä mahdollisesti uudelleen, otetaan entinen Y-tunnus käyttöön. Konkurssipesälle annetaan kuitenkin oma tunnuksensa.

ALV-numero on kansainvälinen vastine suomalaiselle y-tunnukselle. Sitä tarvitaan Euroopan unionin jäsenmaiden välisessä kaupassa.