Choose language

Osakeanti - Mikä on osakeanti?

Osakeanti tarkoittaa tilannetta, jossa osakeyhtiö antaa uusia osakkeita tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeitaan.

Osakeanti (myös osake-emissio) tarkoittaa tilannetta, jossa yhtiö antaa uusia osakkeita tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeitaan. Osakeannin voi Suomessa järjestää osakeyhtiö tai osuuskunta.

 

Maksuton osakeanti

Maksuton osakeanti tarkoittaa osakeantia, jossa yhtiö antaa osakkeitaan ilman maksua. Maksuttomassa osakeannissa osakkeiden yhteenlaskettu määrä kasvaa oman pääoman pysyessä muuttumattomana. Tästä johtuen osakekohtainen oma pääoma pienenee.

 

Maksullinen osakeanti

Osakeanti voi olla myös maksullinen. Tällöin puhutaan uusmerkinnästä.