Choose language

Pääoma - Mitä tarkoittaa pääoma?

Pääomalla tarkoitetaan yrityksen resursseja.

Pääomalla tarkoitetaan yrityksen resursseja. Näitä ovat esimerkiksi, kiinteistöt, sijoitukset, työntekijöiden osaaminen ja taidot sekä aineettomat hyödykkeet, kuten tavaramerkit ja patentit.

Pääoman kiertonopeus

Pääoman kiertonopeus ilmoittaa, kuinka monta kertaa vuodessa yritys ehtii kierrättää taseeseensa sitoutuneita pääomia liiketoiminnassaan. Kiertonopeus lasketaan jakamalla liikevaihto kokonaispääomalla.