Choose language

Sisäinen laskentatoimi - Mitä tarkoittaa sisäinen lakentatoimi?

Sisäinen laskentatoimi, toiselta nimeltään johdon laskentatoimi, tuottaa yrityksen johdon tueksi taloudellisia laskelmia.

Sisäiselle laskennalle on tyypillistä, että sitä tehdään ensisijaisesti yrityksen tarpeiden näkökulmasta. Sisäinen laskenta tarjoaa yritykselle työkaluja yrityksen johtamiseen ja ohjaamiseen oikeaan suuntaan sekä kertoo, kuinka asetettuihin tavoitteisiin on päästy.

Liittyvät sanat