Choose language

Ulkoinen laskentatoimi - Mitä tarkoittaa ulkoinen laskentatoimi?

Ulkoinen laskentatoimi koostuu kirjanpidosta ja yrityksen ulkoisille sidosryhmille tarkoitetuista raportoinneista. Tilinpäätös ja verotukseen liittyvät raportit ovat tärkeimpiä ulkoisen laskentatoimen tuotoksia.

Ulkoinen laskentatoimi eli rahoittajan laskentatoimi koostuu kirjanpidosta ja yrityksen ulkoisille sidosryhmille tarkoitetuista raportoinneista. Ulkoisia sidosryhmiä ovat esimerkiksi verottaja, muut viranomaiset ja sijoittajat.

Tilinpäätös ja verotukseen liittyvät raportit ovat tärkeimpiä ulkoisen laskentatoimen tuotoksia. Niitä säätelevät  mm. kirjanpitolaki, kirjanpitoasetus ja verotukseen liittyvät lait. Suurin ero ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen välillä onkin normisidonnaisuus, sillä ulkoista laskentatoimea säätelevät normit eivät kosketa sisäistä laskentatoimea.