Choose language

Tilinpäätös - Mikä on tilinpäätös?

Tilinpäätös on tilikaudelta tehtävä laskelma, joka selvittää yrityksen tuloksen ja varallisuusaseman.

Suomen kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksessä laaditaan seuraavat dokumentit:

  1. tuloslaskelma, joka kuvaa tuloksen muodostumista
  2. tase, joka kuvaa tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa
  3. tuloslaskelman ja taseen liitetiedot
  4. rahoituslaskelma
  5. toimintakertomus tilinpäätöksen liitteenä.