Choose language

Taseen loppusumma - Mitä tarkoittaa taseen loppusumma?

Taseen loppusumma kuvaa yritykseen sitoutuneen pääoman määrää.

Taseen loppusumma on yhtä kuin yhtiön varat. Taseen loppusummaa voidaan ajatella myös oman ja vieraan pääoman summana. Yrityksien liiketoiminnan laajuutta ja pääoman sitovuutta voidaan vertailla keskenään taseen loppusumman avulla.

Yrityksen liiketoiminnan laajentuessa myös sitoutuneen pääoman määrä kasvaa. Taseen loppusumma muodostuu korkeaksi pääomavaltaisilla aloilla, kuten teollisuudessa.

Liittyvät sanat