Choose language

Valtakirja - Mikä on valtakirja?

Valtakirja on asiakirja, jolla henkilö tai juridinen henkilö valtuuttaa toisen toimimaan puolestaan.

Valtakirjalta edellytetään, että siinä on yksilöity valtuutuksen sisältämät toimet. Käytännössä yksilöintitarkkuus voi vaihdella toimesta riippuen. Valtuutukselle ei ole säädetty mitään tiettyä määrämuotoa, mutta kirjalliseen valtakirjaan on hyvä sisällyttää valtuutuksen yksilöinnin lisäksi ainakin seuraavat seikat: valtuuttajan ja valtuutetun nimet (myös sosiaaliturvatunnukset on käytännössä suositeltavaa mainita), valtakirjan laatimisen päivämäärä ja paikka sekä valtuutetun ja valtuuttajan allekirjoitukset.

Liittyvät sanat